Dato Emne/Titel Foredragsholder Kommentar
           
       
  En utraditionel slægtsberetning Hans Burchard   
  Pasprotokoller Michael Dupont  
  Slægtsforskning i Tyskland: At søge efter sine tyske rødder - erfa. fra Nordtyskland Inger Buchard fra Varde lektor 
       
17-02-2005 Fortalte H.C.Eisen om 2.verdenskrig H.C. Eisen  
03-11-2005 Knud Rygaard fortalte om tilblivelsen af ”Slægtsforskerens opslagsbog” Knud Rygaard  
28-01-2006 ”Minitræf” sammen med foreningerne fra Greve og Glostrup Anton Blaabjerg holdt et foredrag Tiden før kirkebøger og folketællinger
16-02-2006 ”Hvad hedder bondens ko?” Erik Kann   
09-11-2006 ”Det kongelige Biblioteks” kort og billedsamling  Henrik Dupont   
23-11-2006 Kit Bisgaard: Skriverier omkring sin forskning - Slægtsbøger og deres tilblivelse Kit Bisgaard - fra Roskilde  
01-03-2007 ”Godsarkiver og Retsbetjente” Jan Pedersen - Rigsarkivet   
12-04-2007 ”Strafferet og arkivtyper i fængselsvæsenet” Jørgen Mikkelsen - Landsarkivet   
27-09-2007 ”Fra rodebunke til rigtig slægtsforskning” Knud Prange   
08-11-2007 Om Kroppedals intentioner - nu og i fremtiden Jakob Danneskjold Samsøe (Lars Spatzek?) Arkivleder på Kroppedal museum
27-11-2007 Lægdsruller - og noget om Fattigvæsenets århundrede Jan Pedersen Rigsarkivet
28-02-2008 Anne Nielsdatter og hendes uægte datter Kirsten, St. Heddinge. Erik Johnsen  
27-03-2008 Find dine aner ad utraditionelle veje Bodil Viborg  
25-09-2008 Georg Agerby præsenterer slægtstavler og sit kartotek. Georg Agerby  
23-10-2008 Nygaards sedler Knud Prange  
29-01-2009 Middelalderens Verdensbillede Jakob Danneskiold-Samsøe  
26-02-2009 Danske Kancelli Ulrich Alster Klug  
24-09-2009 Billedbehandling Aksel Odgaard  
22-10-2009 Danske gårde - ud fra Sengeløses gårde Ib Sandahl  
19-11-2009 Uægte børn og arme kvinder Michael Dupont Landsarkivet
04-02-2010 Forandring fryder - Landalmuen i en brydningstid 1750-1850 Kristina Ax  
18-02-2010 Film: En pottemager fra Taastrup Kaj Larsen og Jørgen Hansen Tjelberg  
04-03-2010 Hvad døde Maren af? (medicinalberetninger, dødsattester mm.) Jørgen Mikkelsen Landsarkivet
14-10-2010 Hvor boede folk, og noget om at placere indbyggerne på korrekt matrikelnummer Erik Kann  samt skøde- og panteprotokoller 
25-11-2010 Stadsmusikanter og landsbyspillemænd i ældre tid (1600 – 1850)  Jens Henrik Koudal Dansk Folkemindesamling
03-02-2011 De kommunale arkiver Jørgen Mikkelsen arkivar Rigsarkivet
17-03-2011 Et causeri om slægtsforskning med erindringer og gode historier. Lillian Hjorth-Westh Bornholms Højskole
29-09-2011 "Amtsstuer og skatter" Jørgen Mikkelsen Landsarkivet
24-11-2011 "Retsbetjente og pastoratsarkiver" Jan Pedersen Rigsarkivet
02-02-2012 "Dagblade og ugeblade som kilder til slægtsforskning" Jette Drachmann Søllinge Mag. Art. Og presseforsker
15-03-2012 "Kriminelle aner" Ulrich Alster Klug  
13-09-2012 "Mormonkirkens hjemmeside Familysearch" Anna Margrethe Krogh-Thomsen  
25-10-2012 "Find oplysninger om dine slægtninge i hærens og søværnets arkiver" Jørgen Green  
14-03-2013 "Hvad kan jeg finde i Københavns Stadsarkiv" Lars Peter Jørgensen  
11-04-2013 "Jamen - jeg har da kun ganske almindelige mennesker i min slægt". Erik Kann   
12-09-2013 "Sådan fandt jeg min svenske slægt" Gitte Bergendorff Høstbo  
07-11-2013 "Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner …"  Peter Wodskou Vagtmester på Rigsarkivet
13-02-2014 "Dagmar Overby". Frank Bøgh  
27-03-2014 "Arkivalieronline - mere end kirkebøger og folketællinger". Pernille Sonne  
09-10-2014 "Krigen 1864" - Om faldne og sårede, krigsenker, tilværelsen efter krigen. Magne Lund  
06-11-2014 "De digitaliserede lægdsruller" Erik Kann   
29-01-2015 "Min franske forbindelse". - Huegunotterne. Lise Kragh og hendes ægtefælle Egenproduceret film og forerag
12-02-2015 "Skolelovene af 1814 og skoleprotokoller som kilde til slægts- og lokalhistorie". Erik Nørr  
12-03-2015 "Kartoffeltyskerne hvem var de, hvorfor kom de …." Aksel Kramer  
26-03-2015 Om gamle matrikelkort - og hvad slægtsforskerne kan bruge dem til. Peter Korsgaard Geodatastyrelsen
24-09-2015 Den Kongelige Fødselsstiftelse Hans Peter Poulsen  
22-10-2015 Pas, politi og personregistrering Jørgen Mikkelsen  
03-12-2015 Brammings kravlenisser og om julekalendere Anders Hjorth Jørgensen