Litteratur


Her er - måske til lidt inspiration - nogle bogtitler:

 

Fotografer i Danmark indtil år 1900
og
Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920

Af Bjørn Ochsner
Indeholder mange biografier og fotos.

Findes bl.a. på Landsarkivet for Sjælland.
Dansk Håndværker-Stat
Københavns Laugsmestre
Arthur Jensens Forlag
København 1932
Indeholder mange biografier og fotos af bl.a. københavnske fotografer.

Findes bl.a. på Landsarkivet for Sjælland.

Når det regner på præsten

Af Charlotte Appel

og Morten Fink-Jensen.

Hovedland

Fra bagsiden af bogen (uddrag af bogens omtale af indholdet):

"Charlotte Appels og Morten Fink- Jensens Når det regner på præsten er en dansk kulturhistorie, der konkret belyser hverdagslivet de første to hundrede år efter reformationen - både nedefra og skråt fra siden.

Sognepræsterne spillede· en central rolle dengang. Bogen fortæller i ord og billeder om otte af disse præster, som levede og arbejdede i byer og landsogne i tidsrummet 1550-1750.

Bogen viser, hvordan præsterne håndterede både de store og de små udfordringer. Rundt om i riget. Det kunne udvikle sig til dramatiske magtkampe. Blandt andet fortælles historien om hr. Jørgen, der blev smidt i Blåtårn, fordi mægtige folk ikke kunne acceptere hans prædikener, og historien om hr. Caspar, der gennemførte en regulær bandsættelse af en bonde, der nægtede at gå til alters."

 

Baggårdsbørn har også drømme

Af Aggi Jensen

Gyldendal

 

En far bliver alene med tre små piger, som han slet ikke formår at tage vare på.

Aggi Jensens bog er beretningen om en rystende barndom i 1930'ernes København, en historie om sult og svigt, om rare naboer, nærgående 'onkler' og et samfund, der først i sidste øjeblik skrider ind og sørger for, at søstrene bliver fjernet fra hjemmet. På børnehjemmet Dohns Minde i Ordrup oplever pigerne for første gang trygge rammer og kærlig omsorg.

Aggi Jensen fortæller med sensitiv iagtagelsesevne om opvækstens tildragelser og kampen for et ordentligt liv og tegner fine og stærke øjebliksbilleder af et barsk miljø på Nørrebro og af tilværelsen på børnehjemme.

 

(Anbefalet af Jette Johannesen)

Københavns Beskrivelse

Af Nicolai Jonge

kbh_beskrivelse_K.jpg (60146 byte)

Under mødet den 10. januar 2008 blev omtalt bogen Københavns Beskrivelse - beskrivelse af bogens indhold:

"Den hidtil utrykte Part, indeholdende Rosenborg, Købmager og Øster Kvarter samt de nyere Dele af Staden. Udgivet af Selskabet for Dansk Kulturhistorie. Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag, København 1945".

- - -

For god ordens skyld: Bogen er ikke let tilgængelig - hverken mht. at låne på bibliotek (findes kun i få eksemplarer) eller at læse. Den er godt nok trykt med latinske bogstaver, men indholdet er holdt i det oprindelige sprog.

Det er en fantastisk detaljeret beskrivelse af 17-hundredetallets København. Der nævnes et væld af forklaringer på, hvordan gadenavne er opstået. Også om hvordan byen blev udbygget - eksempelvis, er der beskrivelse af, hvor langt vandet gik op i Østergade fra bådebroen/kajen som på den tid lå tæt på gadens udmunding i nuværende Kongens Nytorv.

Under www.h58.dk har Martin Henriksen sørget for uddrag af bind 1 og 2. Gå blot ind på Nikolaj Jonge og vælg København. Desuden er der mange andre interessante ting, såsom samme Nikolaj Jonges Danmarksbeskrivelse fra 1777 og mange forordninger og love til dem der stiller spørgsmålet. "Hvordan hænger det nu sammen."

Lillys Danmarkshistorie

Af Pia Fris Laneth

Gyldendal

lillysDanmarkshistorie.jpg (75562 byte)

Uddrag fra bagsidens præsentation af bogens indhold:

"I slutningen af 1800-tallet mente skolefolk og læger, at det var "unaturligt" for piger at gå i gymnasiet, de havde ikke hjerne til det og kunne blive sterile af at sidde stille og boge den. I dag har piger overtaget drengenes tidligere rolle som "bedst egnede" skole- og gymnasieelever. Hvad er der dog sket? Biologien har ikke forandret sig - men det har samfundet. Især kvinderne.

Pia Fris Laneth fortæller 150 års Danmarkshistorie som en familiekrønike, hvor vi følger kvinderne på familiealbummets gul-brune billeder og hører deres fantastiske historie. Oldemødre med store børneflokke, der knokler hele livet for at holde sulten fra døren, først som umyndigt tyende, siden som gifte koner med stemmeret. Bedstemødre, den ene fra en fattig, jysk landsbyer på nippet til at dø i barselsseng, den anden fra et selvbevidst arbejdermiljø i et af Københavns brokvarterer forsørger sine uægte børn med symaskinen, indtil hun finder sit livs kærlighed. 

En nærværende Danmarkshistorie, hvor den personlige historie aldrig falder ud af sin historiske sammenhæng: Her er alt: kjolernes længde, industriens udvikling, lønnens størrelse, prævention, menstruation og kvindekamp for   retten til at være statsborger ... "

Vi de druknede

Af Carsten Jensen

Gyldendal

videdruknede.jpg (86409 byte)

carstenjensen.jpg (89998 byte)

Carsten Jensen 
signerer sin bog
på Albertslund Bibliotek 
den 23-01-2007

Fra bogomslaget:

"Marstal. en flække en ø i Det Sydfynske Øhav, et fjernt sted i en lille nation.

I 1800-tallet bliver Marstal hjemsted for nye generationer af mænd, der drevet af udlængsel sætter sig for at krydse verdenshavene. Det er mænd, der lever i et evigt opgør: med havet, med hinanden og med de kvinder, de elsker, men først og fremmest med deres egne mørke sider. 

Havet kræver sin pris af mænd som den fandenivold­ske Laurids, der efter et tabt søslag aldrig bliver den samme igen. Og sønnen Albert, der på Stillehavet leder efter sin forsvundne far, men i stedet kommer hjem med et skrum­pehoved. Og Knud Erik, som med hovedet fuldt af Alberts skrøner bliver stillet over for et moralsk umuligt valg i Anden Verdenskrig. Også familierne bliver havets ofre; de fædreløse børn, de druknedes enker - og Klara, Marstals dødsengel.

Fra Newfoundlands klippekyster til Samoas plantager, fra Tasmaniens lyssky barer til det nordlige Ruslands øde­mark er Vi, de druknede en episk beretning om fire generationer af mænd fra Marstal, deres længsel efter fjerne horisonter og kampen for at vende hjem.

En historie om mod, hensynsløshed, vold, lidenskab og tab."

Kort som Kilde

Af Peter Korsgaard
Dansk Historisk Fællesråd

kortsomkilde.jpg (51291 byte)

I arbejdet med historien har vi ofte brug for historiske kort. Nu er der kommet en bog om emnet. Bogen er skrevet af et kendt ansigt i historiske kredse: Peter Korsgaard fra Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv.

 

Familie- og arbejdsliv på landet 
ca. 1870-1900

Af Bodil K. Hansen

Landbohistorisk Selskab 2006

livpaalandet1870.jpg (57916 byte)

 

Slutningen af 1800-tallet var en periode hvor værdier, normer og levevilkår var under forandring.

Bogen belyser arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber, hvor den ældre generation kom på aftægt hos et af børnene samt ophøret heraf De mange graviditeter, børnefødsler og børn født uden for ægteskabet vakte i datiden stor debat og fordømmelse.

Det traditionelle bondesamfund med den overvejende selvforsyningsøkonomi blev sat under pres af den økonomiske krise fra 1870'erne. Landbruget blev ændret fra kornproduktion til kvæg- og svineproduktion og andelsbevægelsen skubbede på udviklingen. Mejeriproduktionen, som havde været et kvindearbejde på gården, blev overført til andelsmejerier, hvor arbejdet skiftede fra kvinde- til mandsdomineret arbejde.

Endelig fremkom der nye ideologier for mænd og kvinders placering på gårdene. Tyendets placering i husbondens hjem blev også problematiseret.

Undersøgelsen kommer vidt omkring både tids- og emnemæssigt som topografisk. Forholdene sammenlignes i tre udvalgte områder, holbækegnen med Merløse-Tuse Herred, Møns Herred og Ulfborg-Hind Herred i Vestjylland. Et meget stort og varieret kilde materiale er behandlet, dels overordnet og dels ned i mikroplanet med de enkelte familiers og personers ændrede forhold.

Bogen giver en dyb indsigt i mange af de forhold, de fleste af vore formødre har gennemlevet på en tid, hvor flertallet af befolkningen boede på landet.

Navneregister til Borgerskabsprotokoller.
 

Under mødet den 2. marts spurgtes om borgerskab og lav. Jette Johannesen har leveret materiale om emnet, som måske kan hjælpe andre.

 

Hent her i pdf-format! (333 KB)

"Forsørget og forfulgt"
- om offentlig forsorg på landet
i første halvdel af 1800-tallet"
Af Anna Rasmussen
ISBN 87-89039-23-8

 

Af samme forfatter:


Hylke sogn i det 18. århundrede


Hylke sogn i det 19. århundrede


Artikler i Personalhistorisk Tidsskrift
i 1999 og 2000


m.m.


 

Ikke kun lokalhistorie for Hylke sogn, men også en beskrivelse af den offentlige forsorg som den må formodes at have set ud mange andre steder i landet i 1800-tallet.

 

I en artikel i Politiken den 5. januar 2006 under overskriften: "Tre bøger om et hul i jorden ..." beskriver Anne Bech-Danielsen, at Anna Rasmussens forfatterskab bl.a. handler om : "... Tumper og pukkelryggede daglejere ude i markerne, "den lille adel" inde i stadsstuerne ... ".

 

I "Forsørget og forfulgt ..." skriver Anna Rasmussen bl.a. selv i forordet, at hun med bogen ønsker "at råde en smule bod på den ringe interesse, der hidtil har været udvist for at give de allerfattigste på landet en plads i landbohistorien ...".

 

Bøgerne om Hylke sogn er lokalhistorie, men ligesom "Forsørget og forfulgt" giver bøgerne en ganske god gennemgang af reglerne for fattigvæsenet i perioden (første halvdel af 1800-tallet) og forvaltningen af reglerne.

 

Du kan evt. læse mere om Anna Rasmussen på http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/1597/

Sværkeslægten
Af Helene Strange

 


 

Helene Stranges store værk om Sværkeslægten tager sin begyndelse i 1720. Vi følger tre generationer af stærke sværkesønner: Den traditionsbundne og viljestærke Søre Sværke, hvis kærlighed til hustruen Else forbliver ugengældt. Sønnen Klaus, der kæmper med den foregående generations ufortalte hemmeligheder og truslen mod Sværkeslægtens stærke fællesskab. Og Morten Sværke, der i tredje generation leder udflytningen af gården fra landsbyen og sikrer familiens fællesskab. Men som også betaler prisen - et kompromis med kærligheden.

Helene Strange kender den falsterske bondekultur indefra. Hendes blik for bondesamfundets hverdag i det 18. og 19. århundrede tilbyder os både indlevelse i de enkelte personers skæbner og en rig indlevelse i landbrugssamfundets mange kulturformer. Sværkeslægten er en saga om menneskets evne til at ændre forholdene til det bedre.

Sværkeslægtens oprindelige otte bind foreligger nu i en trebindsversion.

Erik den Røde - Skibet og sværdet
Af Preben Mørkbak
ISBN 87-595-2381-6
Lindhardt og Ringhof

 

I 952 bliver Erik Torvaldsson født i Norge. Da hans far dømmes fredløs, kommer han som 14-årig til Island, og senere videre ud i verden, hvor han blandt andet som den første europæer bosætter sig i Grønland. Hans samtidige og hans eftertid kender ham som Erik den Røde.

Erik den Røde - Ploven og sangen
Preben Mørkbak
ISBN 87-595-2382-4

Lindhardt og Ringhof

 


 

Ploven og sangen er den selvstændige fortsættelse af Skibet og sværdet, fortællingen om Erik Torvaldsson. Hans samtid og eftertid kender ham som Erik den Røde.

Han er en drømmer og en slagsbror, der står på god fod med guden Tor. Men han er også ofte sin egen, sine kvinders...
 

Helvig

Af Winni Østergaard

ISBN 87-7739-780-0

helvig.JPG (65689 byte)

 


 

Med Helvig, født uden for ægteskabet, som den centrale person, fortæller bogen om livet i landsbyen Refs i Hurup sogn i Thy i årene 1816 til 1838.

 

Bogen vidner i øvrigt om, at forfatteren har god viden om brugen af slægtsforskningens mange kilder. Der er tillige bagest i bogen en ordforklaring (hvad betyder fx en "afbygger").

Helsilke

Af Ludvig Søndergaard

ISBN 87-418-2101-7


 

Social roman om en drengs opvækst omkring århundredskiftet i yderst fattige kår.
Originaludgave 1943.
 

Kun en æske tændstikker

Af Ludvig Søndergaard

ISBN 87-418-1036-8


 

Roman om en række kvindeskæbner knyttet sammen af arbejdsfællesskabet på en tændstikfabrik.
Originaludgave 1942.
 

Håndbog i slægtsforskning 
Albert Fabritius og Harald Hatt

(Omtalt på mødet den 24. november)

99.7
Fabritius, Albert
. - 3.udgave, 2. oplag  - Kbh. : Schultz, 1982. - 277 sider ill.        
Udarbejdet på grundlag af Paul Hennings: Slægtsforskning  Tidligere: 3. udgave 1963
Litteraturhenvisninger

 

Den Franske Skole
af Henrik Ahlman
ISBN 87-990654-0-1

 

En kortlægning af katastrofen på Frederiksberg og Vesterbro i forbindelse med RAF's angreb på Shellhuset den 21. marts 1945.

"Det var 1900-tallets værste katastrofe i Danmark. Men hele historien er aldrig rigtigt blevet fortalt.."

I øvrigt er der jo flere blandt medlemmerne af Hedeboegnens Slægtsforsker Forening, der hver for sig har oplevelser fra dagen!

En dag i marts
Af Peder Hove

Udsendt på Gyldendal

Om Shellhusbombardementet den 21. marts 1945.

"Et hjerte fandtes liggende på marken i nærheden af maskinen"
(Fra dansk politirapport vedr. nedstyrtet allieret fly)

 

Når himlen falder ned
Af Birgitte Jørkov
Anbefalet af bibliotekar Jytte K. Schou, Århus Kommunes Biblioteker

 

En gedigen og underholdende middelalderkrimi med en stærk kvindeskikkelse i centrum skrevet af en dansk historiker. 

Hjertebånd
Af Hanne Reintoft

Anbefalet af bibliotekar Anne Grete Kristensen, Ikast Bibliotek

Den onde historie kan blive til en god historie. 1600-tallets krige mellem Danmark og Sverige danner ramme om en gribende og hjertevarm roman om almindelige menneskers liv under påvirkning af krig og ødelæggelse.

Danmark i Skåne
Af Palle Lauring

SBN 87-00-65343-9


Scenen er sat i Helsingør sommeren 1452. Den storpolitiske baggrund er urolighederne under Kalmarunionen, der førte til afbrændingen af Helsingborg, en handelsmæssig katastrofe for Helsingør.

Historikeren Jørkov kan kunsten at integrere det historiske stof i romanformen. Hun giver os et godt indtryk af periodens handels- og erhvervsliv, men hendes force er levendegørelsen af folkelivet og det sociale liv i middelalderens Helsingør. De små beklumrede huse, de smalle stræder, der flyder med affald, ølstuernes larm og liv, de dampende badstuer som udvekslingscentral for sladder og nyheder, kirkelivet og de store folkelige fester, hvor øllet flyder, og der er rig lejlighed til at slå gækken løs.

Det er købmandsenken Elne Jeps verden. Hun beskrives troværdigt og levende som en usædvanlig repræsentant for sit køn. Hun er i besiddelse af en markant selvstændighedstrang og driver sit hverv som købmand så godt som nogen mand, hjulpet af sit gode hoved for tal og sin sunde fornuft. Hun er tilmed livsklog og har et ordsprog til enhver lejlighed. Alt sammen evner, hun får hårdt brug for, da hun skal rense sin søn for en anklage for mord og voldtægt og sig selv for en anklage for brandstiftelse på sin egen købmandsgård og nabogårdene.

Krimiplottet udfoldes sindigt og overbevisende. Elne bruger sin store menneskekundskab og sin logiske sans og lytter ellers til al den sladder, der er i omløb, og derved lykkes det hende til slut at rense både sig selv og sin søn.

Man behøver ikke at være en hardcore krimilæser for at nyde denne bog. Den historiske baggrund, det levende billede af livet i en dansk middelalderby og det gode psykologiske portræt af en stærk og usædvanlig kvinde er mindst lige så vigtige elementer som krimiplottet.

Bogen er forfatterens anden middelalderkrimi, og hendes hovedperson har en mandlig pendent i Martin Jensens middelalderkrimier om Eske Litle, byfogden i Assens.


Persongalleriet i Hanne Reintofts seneste roman er de dansksindede i Skåne: bondeparret Boel og Malte og deres fire sønner, præsten Jakob Baden og godsejerfamilien Krabbe. Disse tre spor krydses gentagne gange i romanen. På den måde beskrives krigens konsekvenser for adel og borger, præster og bønder. Dels den materielle forarmelse som følge af danske og svenske soldaters plyndringstogter, og dels den åndelige forvirring over at skulle opgive dansk sindelag til fordel for svensk.

Forfatterens sympati ligger utvivlsomt hos almuebefolkningen, der først bliver ramt, når sult og mangelsygdomme hærger. Dog understreges det også, at nøden kan føre til ekstra sammenhold mellem rig og fattig. I det hele taget får man et godt indtryk af, at alle samfundslag indeholder både gode og onde mennesker.

Reintoft skriver i et bevidst gammeldags sprog, der hensætter læseren til tiden og stedet. Som med andre historiske romaner kan man som læser ind i mellem synes, at nu fortaber forfatteren sig i historiske detaljer, men heldigvis handler bogen mest om helt almindelige mennesker, hvis skæbne bliver et billede på, hvordan krig til alle tider både afstumper og skaber helte.

Boels sønneflok rummer det hele: den ældste kommer med i krigen som læge for den danske konge. Økonomisk hjælp fra godsejerfamilien har gjort det muligt for ham at studere. Den næstældste, der gennem barndommen har været skinsyg på storebroderen netop på grund af dennes velgører, går i krig for den svenske konge. Mens de to yngste sønner ender som 'snaphaner', dansksindede guerillasoldater. Brødrenes rivaliseringer bliver således et billede på den storpolitiske strid mellem broderfolk, der fører til brodermord, hævn og bristede hjertebånd!

Ved bogens slutning er krigen også slut, og den eneste overlevende søn affinder sig med, at Skåne endegyldigt er svensk land. Nu tæller først og fremmest freden!