Kort orientering om foreningen. - Hedeboegnens Slægtsforsker Forening

Glædelig jul
Gå til indhold

Kort orientering om foreningen.

Foreningen


Hedeboegnens Slægtsforsker Forening (HSF) blev stiftet d. 28 august 2003.

HSF afholder sine møder i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup -
i perioden mellem 1. september og 1 maj.

Vi har normalt møde hver torsdag:

I de ulige uger mødes vi kl. 19:00-21:30.

  •     Vi afholder klubaftener, hvor vi udveksler erfaringer og søger hjælp hos hinanden.

  •      Desuden har vi hver sæson nogle aftenforedrag om forskellige emner.


I de lige uger mødes vi kl. 10:00-12:30.

  •      Vi har forskellige indlæg og studieaktiviteter, hvor alle områder inden for slægtsforskningen tages op.  

  •      Desuden øver vi os i at læse gotisk skrift.


Derudover tager vi på ekskursioner til arkiver og andre steder med relation til slægtsforskning/historie.

Du er velkommen til foreningens foredrag. - Prisen for gæster er 25 kr.


Kontingentet er 150 kr. pr. medlem og 200 kr. for par.

Tilbage til indhold