Information & Nyheder
Arkiver
Kategorier

Foredrag foråret 2019

Herunder kan du se forårets foredrag mm. i de andre slægtsforskerforeninger i vores nærområde.
Flere detaljer om foredragene – samt oplysninger om tid og sted finder du på foreningernes hjemmesider.
Foreningerne arrangerer også udflugter, hvoraf nogle er åbne for ikke-medlemmer.
– Læs nærmere på de respektive foreningers hjemmesider.

Giv besked, hvis du har tilføjelser eller rettelser, så listen bliver så komplet som muligt.
Relevante foredrag og arrangementer andre steder har også interesse.

Foredrag og aktiviteter foråret 2019:
(Revideret 10-02-2019)

Amager Slægtshistoriske Forening:
04/02: “Rigsarkivet: Lægdsruller” v. arkivar Ronja Vejdegren.
01/04: “Ingen sang over min vugge” v. forfatter og slægtsforsker Vibeke Rejnholt Pfeiffer.
06/05: “Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger” v. Torben Albret Kristensen.

DIS-Egedal:
31/01: “Hvordan skrives en slægtsbog?” v. Anne Holm-Christensen.
28/02: “Fødselsstiftelsen, alimentation m.v.” v. Michael Dupont.
21/03: “Åbent hus arrangement” i samarbejde med Danske Slægtsforskere
              v. Kirsten Sanders, Per Andersen, Bent Thygensen og Rolf Kjær-Hansen.
              Sted: Stenløse Kulturhus, Store Sal, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse kl. 19.00-22.00

DIS København Nord:
23/01: “Straffesager og politisager før og efter 1919” v. Michael Dupont.
06/02: “Vandringen fra land til by” v. Otto Bendixen.
06/03: “Husmænd og husmandsbrug gennem tiderne” v. Peter Korsgaard.

DIS Sokkelund Herred:
29/01: “Indvandringen til Danmark fra Sverige. ” v. Henning Bender.
19/02: “DNA oplevet fra en brugervinkel” v. Michael Dupont.
26/02: “Kristendom, Reformation og Grundtvig” v. Anders Beck
05/03: “Fæstebonden og Slægtsforskeren” v. Ulrich Klug.

Hedeboegnens Slægtsforsker Forening:
31/01: “FamilySearch” v. Anna Margrethe Krogh Thomsen.
14/03: “Når Døden indtræder: Dødsattester og skifter” v. Michael Dupont.

Hvidovre Slægtsforskere:
22/01: “Grønland i fortid og nutid” v. Carsten Egø Nielsen.
26/02: “Kartoffeltyskernes historie” v. sognepræst Ole Petersen.
19/03: “Pesten i Danmark” v. Michael Dupont.
02/04: “Danske Nazister under Krigen” v. Per Andersen.

Roskildeegnens Slægtsforskerforening:
05/02: “slægtsforskning i lægdsruller, søruller, og i hærens og søværnets arkiver” v. Jørgen Green.
05/03: “De umyndige” v. Erik Kann.
02/04: “Sådan finder du efterslægten” v. Lone Bergmann fra Danske Slægtsforskeres bestyrelse.

Slægtsforskere i Rødovre:
20/02: “Jordemoder protokoller, fødselsstiftelsen og faderskabssager” v. Michael Dupont.

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn:
09/01: “Ingen Haandværksmand maa boe paa Landsbyen, eller noget om landhåndværkere frem til ca. 1900” v. Erik Kann.
06/02: “Opera i guldalderens København” v. Henrik Engelbrecht.
13/03: “Forsvundne arvingerv. Adam Jon Kronegh.
10/04: “Skillingsviser og skudsmålsbøger” v. Gitte Bergendorff Høstbo.

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen:
29/01: “En svag mands Skæbne – Om en drabssag fra 1875 på Østfyn” v. Leif Sepstrup 
26/02: “Købstæderne og deres arkiver” v. Jørgen Mikkelsen.
09/04: “Møller og møllere i Danmark” v. Hans Peter Poulsen. 

Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland:
05/02: “DNA i slægtsforskning” v. Jacob H. Gren.
05/03: “Slægtsforskning i 1900 tallet” v. Per Andersen.

Sydkystens Slægtsforskerforening i Greve:
08/01: “Pensioner, invaliditetsforsørgelse og støtte til de efterladte” v. Jørgen Green.
19/02: “Slægtsforskning i Svenske aner” v. Lone Wredstrøm. 
05/03: “Ejendomshistorie” v. Michael Dupont.
09/04: “Brugen af Mediestream aviser i slægtsforskningen” v. Christen Henriksen.
07/05: “Slægtsforskning i fødselsstiftelsen i København” v. Hans Peter Poulsen. 

Tornved Lokalhistoriske Forening:
Program 1. halvår 2019 – Foreligger endnu ikke.

Rigsarkivet København: Arrangementer foråret 2019.

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie: 
05/02: “Skifteprotokoller og skiftesager” v. Michael Dupont

 

 

Print Friendly, PDF & Email