Information & Nyheder
Arkiver
Kategorier

Foredrag efteråret 2019

Herunder kan du se efterårets foredrag mm. i de andre slægtsforskerforeninger i vores nærområde.
Flere detaljer om foredragene – samt oplysninger om tid og sted finder du på foreningernes hjemmesider.
Foreningerne arrangerer også udflugter, hvoraf nogle er åbne for ikke-medlemmer.
– Læs nærmere på de respektive foreningers hjemmesider.

Giv besked, hvis du har tilføjelser eller rettelser, så listen bliver så komplet som muligt.
Relevante foredrag og arrangementer andre steder har også interesse.

Foredrag og aktiviteter efteråret 2019:
(Revideret 24-07-2019)

Amager Slægtshistoriske Forening:
04/11: “Amagers og Saltholms befolkning og historie” v. forfatter, cand. merc. Claus Ehlers.

DIS-Egedal:
29/08: “FamilySearch” v. Patrick Allan Olsen.
26/09: “Udvandrere og Indvandrere” v. Michael Dupont.
31/10: “Børneskæbner i protokollerne” v. Christian Larsen.

DIS København Nord:
04/09: “Familieretlige sager – skilsmisse, separation, navneforandring m.m.”
             v. cand.mag. Svend-Erik Christiansen.
02/10: “Hvad findes der i præsternes arkiver ud over kirkebøger?” v. Michael Dupont.
06/11: “Bispe- og provstearkiver og deres anvendelse for slægtsforskere” v. Erik Kann.

DIS Sokkelund Herred:
08/10: “Den oversøiske udvandring fra Danmark 1850” v. Henning Bender.
19/11: “Hvordan Danmark blev omdannet fra Stændersamfund til Demokratisk Andelssamfund” v. Ove Madsen.
             Foreningen har andre åbne arrangementer – se hjemmesiden.

Hedeboegnens Slægtsforsker Forening:
10/10: “Husmænd og husmandsbrug gennem tiderne” v. Peter Korsgård.
07/11: ” Fattiggårdsliv i 1930’erne” v. Lis Sølvmose.

Hvidovre Slægtsforskere:
24/09: “Strafferet, fængsler og fængselsarkiver. Herunder omtales Stokhuset, Christianshavns Fængsel
             og Vridsløselille” v. Jørgen Mikkelsen.
08/10: “Plejebørn” v. Michael Dupont.
29/10: “Grønland i fortid og nutid” v. Carsten Egø Nielsen.

Roskildeegnens Slægtsforskerforening:
01/10: “Slægtforskerens erfaring med DNA test” v. Michael Dupont.
05/11: “Om livet på en gård i Osager før i tiden, og hvordan landsbyen har udviklet sig.”
            v. Gårdejer, lokalhistoriker Karl Frandsen i Osager ved Roskilde.

Slægtsforskere i Rødovre:
30/10: “Når døden indtræder – Dødsattester og skifter” v. Michael Dupont.
27/11: “Historiske fortællinger” v. Per Andersen.

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn:
11/9 “Med Sind og Sjæl flaaet og sprængt i Stumper og Stykker“ v. Simon Kratholm 
2/10 “En oplyst borger i Helsingør i første halvdel af 1800-tallet –
            belyst gennem Børge Reiersen Lunds efterladte papirer” v. Maria Rehling Refer. 
26/10: “Slægtsforskerdag 2019: “Hårde tider for vores aner”. – Heldagsarrangement i Herlev Medborgerhus.
13/11 “Når hensynet til Barnets Forbedring eller til at hindre dets sædelig Fordærvelse kræver.” 
           v. Erik Kann.
          
Slægtshistorisk Forening for Vestegnen:
24/09: “En slægtsforskers erfaringer med en DNA test” v. Michael Dupont. 
22/10: “Family Search” v. ? Mormonernes Slægtsforsknings Center på Frederiksberg.
19/11: “Skurke og helte under 2. verdenskrig” v. Per Andersen. 

Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland:
10/09: “Danmark set fra luften – Hør om luftfotografiets historie og bliv klogere på, hvordan du f.eks.
             finder frem til din families gamle slægtsgård.” v. Mikkel Hansen Stage.
08/10: “Ukendte arvinger” v.Adam Jon Kronegh.

Sydkystens Slægtsforskerforening i Greve:
03/09: “Forsvundne arvinger” v. Adam Jon Kronegh – arkivar Rigsark.
01/10: “Husstanden på landet” v. Martin Bork – historiker.

Tornved Lokalhistoriske Forening:
Program 2. halvår 2019 – Foreligger endnu ikke.

Rigsarkivet København: Arrangementer efteråret 2019.

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie: 
Program 2. halvår 2019 – Foreligger endnu ikke.

 

Print Friendly, PDF & Email