Information & Nyheder
Arkiver
Kategorier

Vildtbanestenene i Høje Taastrup

I vores kommune er bevaret 2 vildtbanesten.
Det var træpæle oprindeligt (vildtbanepæle), men de blev senere erstattet af udhuggede granitsten med
Chr. 7.’s monogram samt initialerne WP/KA eller KA/WP (Københavns Amt/Wildtbane Pæl).
De er hugget i hhv. 1775 og 1777 af stenhuggeren Martin Ulrich fra København.
Stenene blev benyttet til at afmærke kongens jagtområder (vildtbaner).
Vildtbanepælene er omtalt i den lille bog “Sten & Landskab” af Jens Henrik Jønsson, der kan fås på
Kroppedal Museum for pt. 25 kr.

Vildtbanesten-ved-Snubbekorsgård

 

Stenen vest for Snubbekorsgård er efter en del flytten rundt atter placeret på
sin oprindelige plads.

 

 

 

 

vildtbanesten_ved_Katrineberg

 

Stenen ved Katrineberg var oprindeligt placeret ved kanten af Porsemose mellem Vridsløsemaglemagle og Nybølle.

Print Friendly, PDF & Email